Betaling na orderbevestiging of 30 dagen na factuurdatum (onderling te bespreken)